Chinese Hero Zhao Zi Long จูล่ง ขุนพลเทพสงคราม EP.1 – EP.36 พากย์ไทย

Chinese Hero Zhao Zi Long

ซีรีส์แนวประวัติศาสตร์ มีบุคคลสำคัญตามประวัติศาสคร์มากมาย อาทิ ลิโป้ เตียวเสี้ยน เล่าปี่ กวนอู เตียวหุย ซุนซ่างเซียง กงซุนเช่อ จิวยี่ โจโฉ ตั๋งโต๊ะ
นำแสดงโดย หลินเกิงซิน,ยุนอา/หลินหยุนเอ๋อ,เจี่ยชิง,โจวจ้าวหลง

เรื่องย่อ
ปลายยุคตงฮั่น บ้านเมืองระส่ำระสาย ตั๋งโต๊ะโจรแผ่นดินฉวยโอกาสตั้งตนเป็นใหญ่ครอบงำราชสำนัก สร้างความวุ่นวายไปทั่ว ก่อนที่ ฮั่นเส้าตี้ หลิวเปี้ยน ถูกตั๋งโต๊ะปลงพระชนม์ ทรงประทานกระบี่วิเศษสองเล่มที่ปกปักรักษาบ้านเมืองให้จ้าวอันและหลี่ฉวนสององครักษ์ โดยตรัสว่ากระบี่วิเศษสองเล่มที่ปกปักรักษาบ้านเมืองนี้ กระบี่เล่มหนึ่งมีชื่อว่า กระบี่อิงฟ้า เป็นกระบี่ที่เล่าปังใช้ฆ่างูสร้างชาติบ้านเมือง โค่นฉินทำลายล้างฉู่ สถาปนาราชวงศ์ฮั่นขึ้นมา ส่วนกระบี่อีกเล่มนั้น มีชื่อว่า กระบี่ชิงกัง เป็นกระบี่ที่กวางอู่ตี้หลิวซิ่วใช้ในศึกสงคราม ปกปักรักษาบ้านเมือง


ดูซีรี่ย์จีน จูล่ง ขุนพลเทพสงคราม (Chinese Hero Zhao Zi Long)

Chinese Hero Zhao Zi Long จูล่ง ขุนพลเทพสงคราม EP.1 / สำรอง EP.1 / สำรอง ตอน 1

Chinese Hero Zhao Zi Long จูล่ง ขุนพลเทพสงคราม EP.2 / สำรอง EP.2 / สำรอง ตอน 2

Chinese Hero Zhao Zi Long จูล่ง ขุนพลเทพสงคราม EP.3 / สำรอง EP.3สำรอง ตอน 3

Chinese Hero Zhao Zi Long จูล่ง ขุนพลเทพสงคราม EP.4 / สำรอง EP.4 / สำรอง ตอน 4

Chinese Hero Zhao Zi Long จูล่ง ขุนพลเทพสงคราม EP.5 / สำรอง EP.5 / สำรอง ตอน 5

Chinese Hero Zhao Zi Long จูล่ง ขุนพลเทพสงคราม EP.6 / สำรอง EP.6 / สำรอง ตอน 6

Chinese Hero Zhao Zi Long จูล่ง ขุนพลเทพสงคราม EP.7 / สำรอง EP.7 / สำรอง ตอน 7

Chinese Hero Zhao Zi Long จูล่ง ขุนพลเทพสงคราม EP.8 / สำรอง EP.8 / สำรอง ตอน 8

Chinese Hero Zhao Zi Long จูล่ง ขุนพลเทพสงคราม EP.9 / สำรอง EP.9 / สำรอง ตอน 9

Chinese Hero Zhao Zi Long จูล่ง ขุนพลเทพสงคราม EP.10 / สำรอง EP.10สำรอง ตอน 10

Chinese Hero Zhao Zi Long จูล่ง ขุนพลเทพสงคราม EP.11 / สำรอง EP.11สำรอง ตอน 11

Chinese Hero Zhao Zi Long จูล่ง ขุนพลเทพสงคราม EP.12 / สำรอง EP.12สำรอง ตอน 12

Chinese Hero Zhao Zi Long จูล่ง ขุนพลเทพสงคราม EP.13 / สำรอง EP.13สำรอง ตอน 13

Chinese Hero Zhao Zi Long จูล่ง ขุนพลเทพสงคราม EP.14 / สำรอง EP.14สำรอง ตอน 14

Chinese Hero Zhao Zi Long จูล่ง ขุนพลเทพสงคราม EP.15 / สำรอง EP.15สำรอง ตอน 15

Chinese Hero Zhao Zi Long จูล่ง ขุนพลเทพสงคราม EP.16 / สำรอง EP.16สำรอง ตอน 16

Chinese Hero Zhao Zi Long จูล่ง ขุนพลเทพสงคราม EP.17 / สำรอง EP.17สำรอง ตอน 17

Chinese Hero Zhao Zi Long จูล่ง ขุนพลเทพสงคราม EP.18 / สำรอง EP.18สำรอง ตอน 18

Chinese Hero Zhao Zi Long จูล่ง ขุนพลเทพสงคราม EP.19 / สำรอง EP.19สำรอง ตอน 19

Chinese Hero Zhao Zi Long จูล่ง ขุนพลเทพสงคราม EP.20 / สำรอง EP.20สำรอง ตอน 20

Chinese Hero Zhao Zi Long จูล่ง ขุนพลเทพสงคราม EP.21 / สำรอง EP.21สำรอง ตอน 21

Chinese Hero Zhao Zi Long จูล่ง ขุนพลเทพสงคราม EP.22 / สำรอง EP.22สำรอง ตอน 22

Chinese Hero Zhao Zi Long จูล่ง ขุนพลเทพสงคราม EP.23 / สำรอง EP.23สำรอง ตอน 23

Chinese Hero Zhao Zi Long จูล่ง ขุนพลเทพสงคราม EP.24 / สำรอง EP.24สำรอง ตอน 24

Chinese Hero Zhao Zi Long จูล่ง ขุนพลเทพสงคราม EP.25 / สำรอง EP.25สำรอง ตอน 25

Chinese Hero Zhao Zi Long จูล่ง ขุนพลเทพสงคราม EP.26 / สำรอง EP.26สำรอง ตอน 26

Chinese Hero Zhao Zi Long จูล่ง ขุนพลเทพสงคราม EP.27 / สำรอง EP.27สำรอง ตอน 27

Chinese Hero Zhao Zi Long จูล่ง ขุนพลเทพสงคราม EP.28 / สำรอง EP.28สำรอง ตอน 28

Chinese Hero Zhao Zi Long จูล่ง ขุนพลเทพสงคราม EP.29 / สำรอง EP.29สำรอง ตอน 29

Chinese Hero Zhao Zi Long จูล่ง ขุนพลเทพสงคราม EP.30 / สำรอง EP.30สำรอง ตอน 30

Chinese Hero Zhao Zi Long จูล่ง ขุนพลเทพสงคราม EP.31 / สำรอง EP.31สำรอง ตอน 31

Chinese Hero Zhao Zi Long จูล่ง ขุนพลเทพสงคราม EP.32 / สำรอง EP.32สำรอง ตอน 32

Chinese Hero Zhao Zi Long จูล่ง ขุนพลเทพสงคราม EP.33 / สำรอง EP.33สำรอง ตอน 33

Chinese Hero Zhao Zi Long จูล่ง ขุนพลเทพสงคราม EP.34 / สำรอง EP.34สำรอง ตอน 34

Chinese Hero Zhao Zi Long จูล่ง ขุนพลเทพสงคราม EP.35 / สำรอง EP.35สำรอง ตอน 35

Chinese Hero Zhao Zi Long จูล่ง ขุนพลเทพสงคราม EP.36 / สำรอง EP.36 / สำรอง ตอน 36

 

 

Comments

comments