Gotham Season 3 EP.1-EP.22 [จบ] ซับไทย

GOTHAM SEASON 3 ซับไทย

เรื่องย่อ Gotham Season 3
เรื่องราวของเมือง  Gotham ก่อนการเกิด Batman เป็นเมืองที่วุ่นวายมีปัญหา อาชญากรรมมากมาย รวมถึงปมปริศนาการตายของตระกูล Bruce Wayne ที่เป็นภาคต่อว่าจะต้องเจอกับเหล่าร้ายมากมายและเหตุ ที่ทำให้เกิดเหล่าร้ายมากมาย

 

Gotham Season 3 EP.1 / สำรอง1 / สำรอง2 / สำรอง3

Gotham Season 3 EP.2 / สำรอง1 / สำรอง2 / สำรอง3

Gotham Season 3 EP.3 / สำรอง1 / สำรอง2 / สำรอง3

Gotham Season 3 EP.4 / สำรอง1 / สำรอง2 / สำรอง3

Gotham Season 3 EP.5 / สำรอง1 / สำรอง2 / สำรอง3

Gotham Season 3 EP.6 / สำรอง1 / สำรอง2 / สำรอง3

Gotham Season 3 EP.7 / สำรอง1 / สำรอง2 / สำรอง3

Gotham Season 3 EP.8 / สำรอง1 / สำรอง2 / สำรอง3

Gotham Season 3 EP.9 / สำรอง1 / สำรอง2 / สำรอง3

Gotham Season 3 EP.10 / สำรอง1 / สำรอง2 / สำรอง3

Gotham Season 3 EP.11 / สำรอง1 / สำรอง2 / สำรอง3

Gotham Season 3 EP.12 / สำรอง1 / สำรอง2 / สำรอง3

Gotham Season 3 EP.13 / สำรอง1 / สำรอง2 / สำรอง3

Gotham Season 3 EP.14 / สำรอง1 / สำรอง2 / สำรอง3

Gotham Season 3 EP.15 / สำรอง1 / สำรอง2 / สำรอง3

Gotham Season 3 EP.16 / สำรอง1 / สำรอง2 / สำรอง3

Gotham Season 3 EP.17 / สำรอง1 / สำรอง2 / สำรอง3

Gotham Season 3 EP.18 / สำรอง1 / สำรอง2 / สำรอง3

Gotham Season 3 EP.19 / สำรอง1 / สำรอง2 / สำรอง3

Gotham Season 3 EP.20 / สำรอง1 / สำรอง2 / สำรอง3

Gotham Season 3 EP.21-22 / สำรอง1 / สำรอง2 / สำรอง3

Comments

comments