Loajer เล่าจื๊อ จอมปราชญ์แดนมังกร EP1-EP22 [จบ] พากย์ไทย

Loajer เล่าจื๊อ จอมปราชญ์แดนมังกร

ซีรี่ย์จีน Loajer เล่าจื๊อ จอมปราชญ์แดนมังกร พากย์ไทย

เล่าจื๊อ จอมปราชญ์แดนมังกร” ตำนานมหาบุรุษแดนมังกรจะถูกตีแผ่ในรูปแบบ ซีรี่ย์ ที่ทุ่มทุนสร้างมหาศาล พร้อมเผยวิธีคิดและปรัชญาของปราชญ์ ที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อรากฐานทางวัฒนธรรมของจีนแผ่นดินใหญ่ที่มีตำนานยาวนานกว่า 2,500 ปี  เป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานอันอมตะ คัมภีร์เต้าเต๋อจิง เพียงตัวอักษรห้าพันคำ แต่ครอบคลุมทุกกฎเกณฑ์ของสรรพสิ่ง นำเสนอในรูปแบบซีรี่ย์เป็นครั้งแรก

Loajer เล่าจื๊อ จอมปราชญ์แดนมังกร พากย์ไทย Ep1 / สำรอง EP1

Loajer เล่าจื๊อ จอมปราชญ์แดนมังกร พากย์ไทย Ep2 / สำรอง EP2

Loajer เล่าจื๊อ จอมปราชญ์แดนมังกร พากย์ไทย Ep3 / สำรอง EP3

Loajer เล่าจื๊อ จอมปราชญ์แดนมังกร พากย์ไทย Ep4 / สำรอง EP4

Loajer เล่าจื๊อ จอมปราชญ์แดนมังกร พากย์ไทย Ep5 / สำรอง EP5

Loajer เล่าจื๊อ จอมปราชญ์แดนมังกร พากย์ไทย Ep6 / สำรอง EP6

Loajer เล่าจื๊อ จอมปราชญ์แดนมังกร พากย์ไทย Ep7 / สำรอง EP7

Loajer เล่าจื๊อ จอมปราชญ์แดนมังกร พากย์ไทย Ep8 / สำรอง EP8

Loajer เล่าจื๊อ จอมปราชญ์แดนมังกร พากย์ไทย Ep9 / สำรอง EP9

Loajer เล่าจื๊อ จอมปราชญ์แดนมังกร พากย์ไทย Ep10 / สำรอง EP10

Loajer เล่าจื๊อ จอมปราชญ์แดนมังกร พากย์ไทย Ep11 / สำรอง EP11

Loajer เล่าจื๊อ จอมปราชญ์แดนมังกร พากย์ไทย Ep12 / สำรอง EP12

Loajer เล่าจื๊อ จอมปราชญ์แดนมังกร พากย์ไทย Ep13 / สำรอง EP13

Loajer เล่าจื๊อ จอมปราชญ์แดนมังกร พากย์ไทย Ep14 / สำรอง EP14

Loajer เล่าจื๊อ จอมปราชญ์แดนมังกร พากย์ไทย Ep15 / สำรอง EP15 / สำรอง EP15

Loajer เล่าจื๊อ จอมปราชญ์แดนมังกร พากย์ไทย Ep16 / สำรอง EP16 / สำรอง EP16

Loajer เล่าจื๊อ จอมปราชญ์แดนมังกร พากย์ไทย Ep17 / สำรอง EP17 / สำรอง EP17

Loajer เล่าจื๊อ จอมปราชญ์แดนมังกร พากย์ไทย Ep18 / สำรอง EP18 / สำรอง EP18

Loajer เล่าจื๊อ จอมปราชญ์แดนมังกร พากย์ไทย Ep19 / สำรอง EP19 / สำรอง EP19

Loajer เล่าจื๊อ จอมปราชญ์แดนมังกร พากย์ไทย Ep20 / สำรอง EP20 / สำรอง EP20

Loajer เล่าจื๊อ จอมปราชญ์แดนมังกร พากย์ไทย Ep21 / สำรอง EP21 / สำรอง EP21

ตอนจบ Loajer เล่าจื๊อ จอมปราชญ์แดนมังกร พากย์ไทย Ep22 / สำรอง EP22 / สำรอง EP22

 

Comments

comments